Ruimte voor de rivier

Het rijksprogramma “Ruimte voor de Rivier” nadert zijn voltooiing. De maatregelen zijn bedoeld om ook in de toekomst waterveilig te kunnen leven in Nederland. Het Rijk heeft voor het maken van de plannen en voor de realisatie nauw samengewerkt met lokale en regionale partijen.

Voor de planfase (2008-2009) van de maatregelen in Deventer zocht het Rijk de samenwerking met de Gemeente Deventer. Hans Heilen was namens de gemeente als projectmanager verantwoordelijk voor het planproces. Het ging om het (interactief) ontwikkelen van de plannen. In het proces is nadrukkelijk gestuurd op creëren van draagvlak onder de Deventer bevolking. Het uiteindelijke plan kan dan ook op een groot draagvlak rekenen. De rol van Hans Heilen: eindverantwoordelijk voor het planproces, een complexe samenwerking tussen rijk, provincie en gemeente. Introductie projectmatig werken en sturing geven aan een projectorganisatie. Opereren op grens bestuurlijk-operationeel.

Voor deze fase is het project genomineerd voor de Projectpluim 2016. Dit is een prijs voor projecten die op een uitstekende wijze Ruimtelijke Kwaliteit en vormgeving hebben verankerd binnen het project. Het project Ruimte voor de Rivier Deventer is genomineerd in de categorie grote projecten/gebiedsopgaves. 

In de realisatiefase (2010-2012) voerde Hans Heilen het projectmanagement voor de maatregelen in Deventer. Hij deed dit in opdracht van Waterschap Groot Salland die verantwoordelijk was voor de realisatie van de plannen.

In deze fase onder meer aan de orde:

  • het bepalen van de marktbenaderingsstrategie
  • het vertalen van het projectontwerp naar een aanbestedingsgereed plan;
  • het complexe traject van vergunningen en ruimtelijke ordeningsprocedures,
  • de opstart en begeleiding van de uitvoering

In het najaar van 2015 werd het Project Ruimte voor de Rivier Deventer afgerond.

 

-