Herstructurering Wageningen

Namens de initiatiefnemer, De Woningstichting Wageningen, de gebiedsontwikkeling van een naoorlogse woonwijk aangepakt. De samenwerking tussen gemeente en corporatie tot stand gebracht. Afspraken over programmering, taken, rollen en verantwoordelijkheden tussen gemeente en woningcorporatie vastgelegd, waaronder ook financiële afspraken. Hans Heilen was verantwoordelijk voor in- en externe proces.

-