Hengelo, Berflo Es Zuid

Herstructurering van een naoorlogse woonwijk uit de jaren zestig in Hengelo. Veel kleine eengezinswoningen en portieketagewoningen. Eenzijdig bezit van matige kwaliteit. De plannen zijn samen met de zittende bewoners gemaakt. Besloten wordt tot sloop en nieuwbouw. De woningcorporatie, Welbions, is de gebiedsontwikkelaar en verantwoordelijk voor de totale gebiedsontwikkeling.

Hans Heilen was verantwoordelijk voor het planintwikkelingsproces. Hij zorgde voor tijdige en juiste interne besluitvorming bij Welbions. Overeenkomsten met de gemeente Hengelo werden voorbereid en ter besluitvorming aangeboden. Projectmatig werken werd geintroduceerd en een projectorganisatie werd vormgegeven. Daarin duidelijke taken, rollen en verantwoordelijkheden. Uiteindelijk heeft hij het project tot uitvoering gebracht. Onder zijn leiding werden de onderhandelingen met de aannemer gevoerd. Het RO en vergunningentraject werd afgewikkeld.

-