Dijkinspiratietafel

De komende decennia versterkt Waterschap Rivierenland 400 km dijken in het rivierengebied. Dat biedt kansen, want dijkverbetering kan een motor zijn voor innovatie en gebiedsontwikkeling. Om te helpen die kansen te benutten, heeft het waterschap de Dijkinspiratietafel in het leven geroepen: een groep experts op het gebied van landschapsarchitectuur, burgerparticipatie, stedenbouwkunde, gebiedsprocessen. De Dijkinspiratietafel denkt mee over de aanpak van toekomstige dijkverbeteringen. Zij kijkt daarbij niet alleen naar veiligheid, maar vooral ook naar andere functies van de dijk, zoals natuur, recreatie of wonen. Met als doel de dijkverbetering zó uit te voeren dat de leefomgeving aantrekkelijker wordt en de gemeenschap er wat aan heeft. Want de dijk is van ons allemaal. Hans Heilen maakt onderdeel uit van de Dijkinspiratietafel. Hij brengt daar zijn ervaring en expertise in op het vlak van gebiedsontwikkeling, proces en projectmanagement.

-