Binnenstedelijke invulling Velp

Het herontwikkelen van een decennialang braakliggend binnenstedelijk gasfabrieksterrein. In een open planproces zijn belanghebbenden en belangengroeperingen van meet af aan bij de planontwikkeling betrokken. Vooraf zijn in dit proces duidelijke kaders gesteld. De samenwerking met de woningcorporatie, Vivare, werd tot stand gebracht. Hans Heilen was namens de initiatiefnemer, de gemeente Rheden, verantwoordelijk voor het gehele proces tot en met de vaststelling van de ruimtelijke visie door de gemeenteraad.

-