Over Hans heilen

Hans Heilen is een ervaren project en procesmanager voor gebiedsontwikkelingen, ruimtelijke projecten en stedelijke transformatie. Hij is communicatief, besluitvaardig, verschaft helderheid, weet van doorpakken en is bovenal enthousiast. Complexe samenwerkingen tot stand brengen, doorgronden waar de belangen liggen. De uitdaging daarbij is om te komen tot heldere uitgangspunten en afspraken waarbinnen wordt gewerkt aan tastbare resultaten.

-